Info project

Info project

Ontstaan werkgroep Bosrijk
De werkgroep Bosrijk is ontstaan als spontaan initiatief tijdens een bijeen-komst van de klankbordgroep Heiderijk. Het project Heiderijk behelst het versterken van het heidesysteem binnen de natuurterreinen tussen Nijmegen, Plasmolen en Groesbeek. Ten behoeve van de ontwikkeling en de verbinding van de heideterreinen is in 2010 bos gekapt. Het kappen van bos heeft tot veel consternatie geleid die stillegging van de kap tengevolge had. Vervolgens is een klankbordgroep ingesteld waarbinnen verschillende werkgroepen acteren. In 2014 vindt een vlakdekkende monitoring van de nieuwe en oude heide-terreinen plaats. De resultaten van deze monitoring spelen straks een rol bij de beslissing of er nog meer bos gekapt gaat worden of niet. Tijdens een van de bijeenkomsten van de klankbordgroep werd aandacht gevraagd voor de bossen binnen de natuurterreinen.
Omdat plan Heiderijk niet specifiek ingaat op de waarde van de bossen ontstond spontaan het idee om een werkgroep Oud bos op te richten. Doel van deze werkgroep was in eerste instantie om de waarde van de bossen naar voren te brengen. Hiervoor was het van belang een beeld te krijgen van de meest waardevolle bossen in het gebied tussen Nijmegen en Kleve: het Ketelwald. Een volgende stap is om te bezien of het mogelijk is deze bossen te beschermen als 'natuurlijke bossen' waarin zo weinig mogelijk wordt ingegrepen. Het idee is om een aantal bossen te bestemmen voor een volledig natuurlijke ontwikkeling. 

Deelnemers werkgroep Bosrijk
Dietrich Cerff, Jef Gielen, Marjo Gribling, Marcel Kamp, Cyril Liebrand, Gijs Looijen, Rob Megens en Lieke Vullings.

Relatie met Toekomstvisie Ketelwald
Onze idee├źn zijn eerder verwoord in de Toekomstvisie Ketelwald die in 2007 is gepubliceerd.

Projectidee 1 uit deze toekomstvisie beoogt het instellen van natuur-bosreservaten en projectidee 2 het verbinden van de natuurbossen door middel van corridors. Voor meer informatie klik op: 

Informatie en advies
Tijdens onze bijeenkomsten schuiven regelmatig medewerkers van Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten aan die ons voorzien van nuttige, theoretische en praktische informatie over het Ketelwald en bosecologie en bosbeheer in het algemeen en waarmee we regelmatig excursies maken in het Ketelwald en in ander bossen om ons inzicht in en kennis over oud bos te vergroten.
Verder consulteren we zo veel mogelijk deskundigen op het gebied van bosecologie en -beheer en is natuurlijk het internet een belangrijke bron van informatie over oud bos.

Flyer werkgroep Bosrijk
Ter gelegenheid van de Dag van het Landschap van de gemeente Groesbeek op 12 september 2015 hebben we een flyer gemaakt die hier te zien en te downloaden is. Klik op Flyer werkgroep Bosrijk (pdf). De flyer dient dubbel-gevouwen te worden waardoor alle items op de juiste plek terecht komen.

Activiteiten werkgroep Bosrijk
1. Kennis verzamelen van bossen in het algemeen en natuurlijk bos in het bijzonder door middel van:

 • literatuur
 • excursies en veldbezoeken in Ketelwald en in ander bossen en bostypen
 • lezingen door bosdeskundigen
 • informatie van terreinbeherende instanties: Staatsbosbeheer, Natuur-monumenten
 • 2. Kenbaar maken wat Bosrijk wil en creëren van draagvlak door middel van:

 • website van Bosrijk: www.bosrijk.info
 • Vrienden van Bosrijk
 • publieksexcursies in Ketelwald
 • informatieavonden
 •  
  3. Voorbeeldbossen:
  Bosrijk wil aan de hand van enkele voorbeeldbossen laten zien wat het idee van Bosrijk behelst. Hiertoe hebben we enkele gerichte excursies gemaakt in het Ketelwald en enkel bospercelen gezocht die zich lenen voor:

 • kleinschalig ontwikkelen van natuurlijk bos
 • inzicht verschaffen in processen die zich voordoen tijdens de ontwikkeling van natuurlijk bos
 • publieksexcursies
 • Bijzondere acties:
  Pluk van de Petteflet Natuur- en milieuprijs 2015
  In het voorjaar van 2015 hebben we ons plan ingezonden voor de Pluk van de Petteflet Natuur- en milieuprijs 2015. Toen we als eerste waren geëindigd in Gelderland en opgingen voor de landelijke prijs hebben we een korte video gemaakt waarin we ons plan - op locatie - uitleggen. Uiteindelijk hebben we de 3e prijs behaald.