Nieuws

Nieuws, berichten en voortgang
In het item nieuws en berichten vermelden we nieuwe activiteiten waarvoor we aandacht willen vragen, bijvoorbeeld informatiebijeenkomsten en publieksexcursies, maar ook de voortgang van Bosrijk.

    In de winter bestaan de activiteiten van Bosrijk uit gerichte excursies en uit maandelijkse overleggen.
    De excursies vinden plaats in het Ketelwald en dan vooral naar onze voorbeeldbossen die we hebben gekregen van Natuurmonumenten.
    In de overleggen bespreken we opties voor beheeractiviteiten in de voorbeeldbossen en methoden om 'oude boskernen' op te sporen en vast te leggen in het Ketelwald.