Voorbeeldbossen

Op zoek naar voorbeeldbossen
De afgelopen maanden zijn we - natuurlijk in goed overleg met de boseigenaren/-beheerders - op zoek gegaan naar enkele percelen bos binnen het Ketelwald die we kunnen gebruiken als voorbeeldbossen.
Deze voorbeeldbossen kunnen we gebruiken om te laten zien hoe de ontwikkeling van een bos met bosbouwkundig beheer naar een bos met natuurgericht beheer verloopt.

Voorlopige selectie voorbeeldbossen
Op dit moment hebben we 6 potentiële voorbeeldbossen geselecteerd, alle gelegen op terrein Mookerheide van Natuurmonumenten (zie afbeelding hier beneden). Perceel 1 tot en met 5 zijn verschillende bostypen en verschillende ontwikkelingsstadia, perceel 6 is een recentelijk gekapt perceel met nieuwe aanplant van Zomer- en Wintereik en Beuk.

Voorbeeldbossen
Van alle voorbeeldbossen wordt informatie in woord en beeld verzameld die is te bekijken via de volgende links:

Overzicht ligging voorbeeldbossen op Natuurmonumententerrein Mookerheide