Ketelwald

Informatie over het Ketelwald
Al in de Romeinse tijd was het Nederrijkswald (het Nederlandse deel van het Ketelwald) al sterk aangetast. Daarna heeft het zich tot ca. 1200 weer redelijk kunnen herstellen.
In de middeleeuwen werd er in het Nederrijkswald alweer intensief gekapt voor brand- en eekhout. En sindsdien is het steeds intensief gebruikt als eikenhakhoutbos met daartussen veel heide.
Rond 1800 werden er massaal naaldbomen aangeplant en ingezaaid: eerst grove den en later sparren.
Vanaf omstreeks 1650 zijn delen van het Nederrijkswald ontgonnen en was er sprake van 'heide-landbouwcultuur'. Heide en bos werden gebruikt voor beweiding, plaggensteken, enzovoort.
Daarbuiten bleef op het overgrote deel van het Nederrijkswald de hakhoutcultuur bestaan temidden van vele heideterreinen, vooral ten westen van de Nijmeegsebaan.


In het Reichswald (het Duitse deel van het Ketelwald) is de geschiedenis niet heel anders geweest, alleen is men daar al eerder op massale aanplant van naaldbossen overgegaan.
Het min of meer natuurlijke bos dat Bosrijk voorstaat, dateert in deze streken dus van heel lang geleden, van vóór de Romeinse tijd of uit de vroege middeleeuwen.
Dat betekent niet dat de eikenhakhoutcultuur die hier zo'n 700 jaar is uitgeoefend, ecologisch arm was. Er zijn onderzoeken die erop wijzen dat door de wisseling van plaats en tijd van kappen en aanplanten/uitlopen met beweiding door vee juist een vrij grote dynamiek heerste met een vrij grote biodiversiteit. Dat laat de Flora van Nijmegen van begin 19de eeuw ook zien.

Klaas Bouwer heeft in 2003 de hele bosgeschiedenis van deze streek op basis van heel veel archiefonderzoek beschreven in "Een notabel domein".

INTERREG-project Ketelwald - Natuur over grenzen heen
In de negentiger jaren van de vorige eeuw heeft een groepje natuurliefhebbers uit het Rijk van Nijmegen het initiatief genomen om het Ketelwaldconcept te ontwikkelen. Door het Nederlands-Duitse bosgebied tussen Nijmegen en Kleef als een geheel te beschouwen, en daar het bosbeheer op af te stemmen, zouden de natuurwaarden van het gebied sterk kunnen toenemen, zo was hun idee. Het initiatief is aangeslagen en heeft in 2004 geresulteerd in het INTERREG-project "Ketelwald - Natuur over grenzen heen" dat is uitgevoerd door NABU-Naturschutzstation Niederrhein e.V. uit Kranenburg.
Daarin hebben enkele grote boseigenaren samen een aantal concrete maatregelen genomen om de biodiversiteit in het gebied te vergroten.


Het INTERREG-project is eind 2007 afgesloten. Maar dat was niet het einde van de samenwerking. Integendeel, het INTERREG-project was eerder te beschouwen als het begin ervan. In het fraaie rapport met als titel Toekomstvisie Ketelwald is immers een groot aantal ideeën voor vervolgprojecten geformuleerd waarvan er inmiddels een aantal geheel of gedeeltelijk zijn uitgewerkt.
Voor meer informatie klik op: 

1. Toekomstvisie Ketelwald


2. Toekomstvisie Ketelwald
pagina 21: projectidee 2: ecologische verbinding natuurbossen

3. In Toekomstvisie Ketelwald
pagina 53: wettelijke status van het Ketelwald

4. In Toekomstvisie Ketelwald
pagina 55: bodemkaart van het Ketelwald

5. In Toekomstvisie Ketelwald
pagina 57: hydrologische kaart van het Ketelwald

6. In Toekomstvisie Ketelwald
pagina 59: eigendom van het Ketelwald