Landelijke Natuurwerkdag 2018

Landelijke Natuurwerkdag 3 november 2018
Op 3 november 2018 was de landelijke natuurwerkdag. Natuurmonumenten en stichting IKL hadden ons gevraagd een actie te organiseren in het Mookerbos (vlakbij de Mookerheide), in de bospercelen die we van Natuurmonumenten in beheer hebben gekregen. We mogen er experimenteren met methoden om natuurbos te stimuleren. Dit houdt onder meer in het opsporen van toekomstbomen en het vrijzetten ervan zodat ze versneld de functie van 'oude, waardevolle boom' kunnen krijgen.
Tijdens de natuurwerkdag hebben we met z'n allen vooral de jonge Amerikaanse eiken verwijderd.