Voorbeeldbossen

Natuurbos

Natuurbos
Natuurbos is bos waarvan structuur en samenstelling nog min of meer in overeenstemming zijn met wat er van nature zou voorkomen. In Nederland zijn als natuurbos te beschouwen de bossen die al tenminste 200 jaar oud zijn.
Natuurbos staat tussen het oerbos en het cultuurbos in. Oerbos is bos dat zich van nature heeft ontwikkeld en niet door mensenhand is aangelegd. Is het er al heel erg lang aanwezig en niet noemenswaard door de mens beïnvloed, dan spreekt men van oerbos. Ooit was Nederland bedekt met oerbos, nu heeft Nederland geen enkel oerbos meer.
We richten ons nu op het ontwikkelen van natuurbos binnen het Ketelwald. Of dit ooit oerbos wordt? De tijd zal het leren.

Kenmerken van natuurbos
Natuurbos kenmerkt zich door een sterk gelaagde opbouw. Zo is er vaak een hoge en lage boomlaag die bestaat uit meerdere soorten bomen. Ook is er vaak een hoge en lage kruidlaag. Verder is er een kruidlaag die bestaat uit varens, kruiden en grassen en is er vaak een goed ontwikkelde moslaag. Er groeien paddenstoelen en schimmels zorgen voor afbraak van de strooisellaag.
In natuurbos vindt natuurlijke verjonging plaats, vooral wanneer er gaten vallen in de boomlaag en het zonlicht de bosbodem bereikt.
Een belangrijke eigenschap van natuurbos is de aanwezigheid van veel dood hout, zowel in de vorm van complete, staande en liggende bomen als van afgewaaide takken.

Kenmerkende plantensoorten van natuurbos
In natuurbos komt een aantal karakteristieke plantensoorten voor. Karakteristieke plantensoorten zijn onder meer Bosanemoon, Hulst, Adelaarsvaren, ..

Kenmerkende diersoorten van natuurbos 
In natuurbos komt een aantal karakteristieke planten- en diersoorten voor. Karakteristieke diersoorten zijn onder meer Boommarter, Havik, Zwarte specht, Middelste bonte specht, ..

1. Boommarter

2. Boommarter

3. Havik

4. Havik

5. Zwarte specht

6. Zwarte specht

7. Bosanemoon

8. Bosanemoon