Nieuws en berichten van Bosrijk

Nieuws, berichten en voortgang van de werkgroep Bosrijk
In het item nieuws en berichten vermelden we nieuwe activiteiten waarvoor we aandacht willen vragen, bijvoorbeeld informatiebijeenkomsten en publieksexcursies, maar ook de voortgang van Bosrijk.

Nieuws van Natuurmonumenten
Waarom zaagt Natuurmonumenten bomen, terwijl de strijd tegen de klimaatverandering juist vraagt om meer bomen? Als natuurorganisatie heeft Natuurmonumenten te maken met twee grote uitdagingen: biodiversiteitsverlies en klimaatverandering. Soms zijn ze gezamenlijk aan te pakken, soms niet. Natuurmonumenten voelt een extra zware verantwoordelijkheid voor het eerste. Immers: iedereen kan actief wat aan het klimaat bijdragen, maar wie redt de planten en dieren in onze gebieden?
Voor het standpunt van Natuurmonumenten over bomen, bos en bomenkap, zie:
Standpunt Natuurmonumenten over bomen, bos en bomenkap.
Voor meer informatie over bosbeheer verwijst Natuurmonumenten naar Website Boslessen.

Inbreng van burgers en buitenlui
Het Ketelwald wordt druk bezocht door wandelaars en andere recreanten. Zij vormen de ogen en oren die waarnemen wat er in het bos gebeurt, zowel in positief als in negatief opzicht. Wij van Bosrijk zouden dit graag van alle bosbezoekers vernemen, zodat wij daar actie op kunnen ondernemen als dat nodig is.
Mooie, positieve waarnemingen nemen we graag op in onze website zodat iedereen er van kan genieten. Maar ook negatieve waarnemingen verdienen desgewenst een plek in onze website.
Dus, heb je een waarneming, liefst met foto, en wil je die terugzien in de website, stuur die dan naar: mail@bosrijk.info.

Boswachtersblog Staatsbosbeheer
Staatsbosbeheer laat haar activiteiten zien via een boswachtersblog: zie: Boswachtersblog Staatsbosbeheer.
Hierin is onder meer de jaarlijkse houtoogst vermeld die in 2019-2020 gaat plaatsvinden in het Groesbeekse bos, en wel hoofdzakelijk op de Hoge Hoenderberg. De blog bevat ook een overzichtelijke kaart van de houtoogst in 2019.

Doorlopende activiteiten van werkgroep Bosrijk
In de winter bestaan de activiteiten van Bosrijk uit bosomvormingswerkzaamheden in onze voorbeeldbossen en regelmatige overleggen. De bosomvormingswerkzaamheden zijn te zien onder Voorbeeldbossen en in het item Informatie over en actie in de voorbeeldbossen. In de overleggen bespreken we opties voor beheeractiviteiten in de voorbeeldbossen en methoden om 'oude boskernen' op te sporen en vast te leggen in het Ketelwald.
Verder gaan we regelmatig op excursie, in ons werkgebied het Ketelwald, maar ook in andere bossen in binnen- en buitenland. Deze excursies zorgen voor een verdere verdieping van onze kennis over 'oud bos'.

Archief
Onderaan in Sitemap staan activiteiten die we eerder hebben uitgevoerd. Dit deel van Sitemap dient daardoor tevens als archief.


Nieuws over bossen en bomen

Nieuws in de media
Regelmatig verschijnt er in diverse media nieuws over de ontwikkeling van meer natuurlijke bossen en natuurlijk bosbeheer. Een van die media is de website Nature Today. In Nature Today vind je dagelijks het actuele nieuws over de natuur.

Links
Verder staan er onder Links in de menubalk diverse links naar informatie over het Ketelwald en over de ontwikkeling van meer natuurlijke bossen en natuurlijk bosbeheer.