Voorbeeldbossen

Voorbeeldbossen
Natuurmonumenten heeft ons enkele bospercelen ter beschikking gesteld waarin we aan de slag zijn gegaan met de ontwikkeling van een netwerk van oudboskernen verbonden door corridors. We gebruiken deze bospercelen als voorbeeldbossen waarin we laten zien hoe de ontwikkeling van een bos met bosbouwkundig beheer naar een bos met natuurgericht beheer verloopt. In deze voorbeeldbossen voeren we zelf bosomvormingswerkzaamheden uit, vooral in de vorm van het vrijzetten van toekomstbomen en het terugzetten van de grote aantallen Amerikaanse eik.

7 bospercelen
Op dit moment hebben we de beschikking over 7 bospercelen (zie afbeelding hier beneden). De percelen liggen in het bossencomplex 'Mookerheide', direct ten oosten van Mook.
Bos 1 is een relatief jong eikenbos, bos 2 een wat ouder beukenbos. De bossen 3, 4, 5 en 6 zijn gemengde bossen met een groot aandeel van Amerikaanse eik gemengd met lage aantallen Zomereik, Tamme kastanje en nog jonge beuken. In bos 7 is Grove den de dominante boomsoort.

Voorbeeldbossen
Informatie over de voorbeeldbossen, in woord en beeld, is te bekijken via de volgende link:

Hier zijn ook de bosomvormingswerkzaamheden te zien die Bosrijk uitvoert in de voorbeeldbossen, momenteel vooral in bos 1 en de bossen 3 en 5.

Netwerk natuurlijk bos
Een van de activiteiten van Bosrijk is het ontwikkelen van een netwerk van meer natuurlijke boskernen die verbonden zijn door middel van corridors. In eerste instantie in 'onze' bospercelen, en later in het gehele Ketelwoud. Voor de huidige stand van zaken m.b.t. het netwerk natuurlijk bos in onze bospercelen, zie:

Overzicht ligging voorbeeldbossen op Natuurmonumententerrein Mookerheide