Voorbeeldbossen van werkgroep Bosrijk

Voorbeeldbossen van werkgroep Bosrijk

Voorbeeldbossen
Bosrijk zet zich in voor het behoud en de ontwikkeling van meer natuurlijke bossen en met name 'oud bos'. Veel bossen in het Ketelwald bevatten een groot aandeel aan niet inheemse boomsoorten. Als ze zich invasief gedragen worden ze beschouwd als probleemsoort. Door hun invasieve gedrag bestaat de kans dat inheemse soorten bomen, struiken en overige planten worden verdrongen waardoor de soortsdiversiteit sterk achteruit kan gaan.

 
De soorten die de meeste problemen geven in de eiken- en beukenbossen in het Ketelwald zijn de Amerikaanse eik en de Amerikaanse vogelkers.
Bosrijk heeft van Natuurmonumenten een aantal bossen toegewezen gekregen waarin we (kleinschalig) maatregelen mogen toepassen die de ontwikkeling naar een meer natuurlijk, oud bos kunnen bevorderen.