Voorbeeldbossen

Werkochtenden van Bosrijk

Werkochtenden
Werkgroep Bosrijk heeft van Natuurmonumenten de beschikking gekregen over zeven bospercelen in het bossencomplex Mookerheide, grenzend aan Mook (zie op website: voorbeeldbossen). In deze deze voorbeeldbossen wordt gewerkt aan omvorming van productiebos naar een meer natuurlijk bostype. Bosrijk werkt in principe elke laatste zaterdag van de maand in de voorbeeldbossen.